חיפוש ברשומות הקבורה, בזיכרון

האפליקציה "בזיכרון" מסייעת במציאת מיקום הקבר של קרובי משפחה וחברים בישראל. כיתבו שם פרטי ושם המשפחה של הנפטר.

אתה יכול לחפש לפי כל שילוב של שם פרטי, שם משפחה ותאריכי חיים