054-7310054
אנחנו עובדים בכל רחבי הארץ
מצא רישום

ליזה פרסיאדו

אבא: יעקב

14 מרץ 1901 - אפריל 5733
כ״ג אדר התרס״א - טתצ״ג

מיקום

בית עלמין:בית העלמין חולון - תל אביב דרום
חלקה:8-5
מקום:830
הצג במפה
הזמנת שירות

חידוש מצבה

כאן תוכלו למצוא את מלוא מגוון השירותים שלנו, המיועדים לשמירה ולהנצחת זיכרון קרוביכם

מטרתנו היא לשחזר ולהדגיש את היופי הטבעי של המצבה, כך שהיא תהיה מחווה ראויה לזיכרון הנפטר. החבילות שלנו יעזרו לכם לחסוך ומבוססות על בעיות נפוצות ובקשות של לקוחות

מצא רישום