054-7310054
אנחנו עובדים בכל רחבי הארץ
מצא רישום

מרדכי פרץ

אבא: יוסף

1923 - אפריל 5768
לא ידוע - טתקכ״ח

מיקום

בית עלמין:בית העלמין חולון - תל אביב דרום
חלקה:11-10
מקום:930
הצג במפה
הזמנת שירות

חידוש מצבה

כאן תוכלו למצוא את מלוא מגוון השירותים שלנו, המיועדים לשמירה ולהנצחת זיכרון קרוביכם

מטרתנו היא לשחזר ולהדגיש את היופי הטבעי של המצבה, כך שהיא תהיה מחווה ראויה לזיכרון הנפטר. החבילות שלנו יעזרו לכם לחסוך ומבוססות על בעיות נפוצות ובקשות של לקוחות

באותו מקום

1927 - אוקטובר 5749
מצא רישום