054-7310054
אנחנו עובדים בכל רחבי הארץ
מצא רישום

ניסים ניקו טראום

אבא: אשר

1911 - אוקטובר 5747

מיקום

בית עלמין:בית העלמין חולון - תל אביב דרום
חלקה:11-10
מקום:9070
הצג במפה
הזמנת שירות

חידוש מצבה

כאן תוכלו למצוא את מלוא מגוון השירותים שלנו, המיועדים לשמירה ולהנצחת זיכרון קרוביכם

מטרתנו היא לשחזר ולהדגיש את היופי הטבעי של המצבה, כך שהיא תהיה מחווה ראויה לזיכרון הנפטר. החבילות שלנו יעזרו לכם לחסוך ומבוססות על בעיות נפוצות ובקשות של לקוחות

מצא רישום