054-7310054
אנחנו עובדים בכל רחבי הארץ
מצא רישום

נפתלי דן

אבא: שמואל

1914 - פברואר 5743
לא ידוע - טתק״ג

מיקום

בית עלמין:בית העלמין חולון - תל אביב דרום
חלקה:22-4
מקום:182
הצג במפה
הזמנת שירות

חידוש מצבה

כאן תוכלו למצוא את מלוא מגוון השירותים שלנו, המיועדים לשמירה ולהנצחת זיכרון קרוביכם

מטרתנו היא לשחזר ולהדגיש את היופי הטבעי של המצבה, כך שהיא תהיה מחווה ראויה לזיכרון הנפטר. החבילות שלנו יעזרו לכם לחסוך ומבוססות על בעיות נפוצות ובקשות של לקוחות

באותו מקום

1905 - פברואר 5743
מצא רישום