054-7310054
אנחנו עובדים בכל רחבי הארץ
מצא רישום

צבי נפתלי פריסטר

אבא: אברהם מנסדורף

1898 - ספטמבר 5745

מיקום

בית עלמין:בית העלמין חולון - תל אביב דרום
חלקה:22-5
מקום:436
הצג במפה
הזמנת שירות

חידוש מצבה

כאן תוכלו למצוא את מלוא מגוון השירותים שלנו, המיועדים לשמירה ולהנצחת זיכרון קרוביכם

מטרתנו היא לשחזר ולהדגיש את היופי הטבעי של המצבה, כך שהיא תהיה מחווה ראויה לזיכרון הנפטר. החבילות שלנו יעזרו לכם לחסוך ומבוססות על בעיות נפוצות ובקשות של לקוחות

מצא רישום