054-7310054
אנחנו עובדים בכל רחבי הארץ

בזיכרון - זה חיפוש קבר בבתי עלמין בארץ. אינדקס אלפביתי: מכתב ס

באפליקציה בזיכרון אתה יכול לחפש קבר של נפטר בארץ. להתחלת החיפוש בחר אות מהאלפבית, כל הנתונים ממוינים בסדר אלפביתי ולפי שם משפחה: ס פינטו — סתת